IX. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2013

„Práve najmasovejšia akcia v tomto roku – Pochod za život, ukázala, že kultúra neznamená len materiálne, ale naopak, že je to hlavne duchovno, ktoré človeka dvíha z prízemných starostí kdesi vyššie, uviedol preosvietený vladyka Milan Chautur, košický gréckokatolícky eparcha, vo svojom príhovore v úvode IX. NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu 2013, oficiálneho podujatia Stretnutia biskupov východných katolíckych cirkví Európy, ktorého sa zúčastnilo 40 hierarchov z viacerých krajín.

image

Kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie Svätej Stolice pre evanjelizáciu národov a hlavný hosť koncertu, doplnil, že síce žije ďaleko, ale odkaz, ktorý ide do sveta z Košíc, vníma veľmi intenzívne.

Deviaty ročník podujatia, ktorého zmyslom je umením spájať ľudí, prehlbovať dialóg a toleranciu medzi národmi a stúpencami rozličných náboženských tradícií organizoval NAPS spoločne s Gréckokatolíckym biskupstvom v Košiciach. Záštitu nad koncertom prevzal predseda vlády Slovenskej republiky, Jeho Excelencia pán Robert Fico.

image

Morálnou záštitou podujatie vyznamenali:

Jeho Excelencia Monsignor Bernard Bober,
arcibiskup a metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy,

Jeho Excelencia dôstojný pán Miloš Klátik,
generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
a predseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján Babjak,
arcibiskup prešovský a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
člen Kongregácie Svätej Stolice pre východné cirkvi,

veľadôstojný pán László Fazekas,
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi v Slovenskej republike,
a podpredseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Rastislav,
pravoslávny arcibiskup prešovský a Slovenska,

vážený pán Pavel Traubner,
čestný predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí na Slovensku.

image

V kultúrnej časti koncertu vystúpili umelecké telesá zo Slovenska i zo zahraničia. Nezabudnuteľný dojem vytvoril v auditóriu i 55-členný košický orchester Musica Iuvenalis, ktorý pod dirigentskou taktovkou pána Igora Dohoviča doprevádzal košický Zbor sv. Cecílie i hlavného kantora Židovskej náboženskej obce vo Viedni, pána Shmuela Barzilaia, rodáka z Jeruzalema. Význam krásy umeleckého prejavu umocnil opätovne aj zbor Chorus Comenianus, ktorý pôsobí pri Evanjelickom gymnáziu Jána Amosa Komenského v Košiciach. Spevy reformovanej kresťanskej cirkvi prezentoval počas večera chór Cantus Firmus z maďarského Miškolca. Profesionálny Zbor svätého Efréma z Budapešti predniesol na koncerte viaceré spevy v staroslovienskom, gréckom, hebrejskom i maďarskom jazyku a reprezentoval tak východný liturgický spev typický pre obrady gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.

image

Zakladateľ NAPS Peter Solej vo svojom príhovore pripomenul, že popri Bohu je v centre diania koncertu človek pochádzajúci od Boha, nie „človeko-boh,“ ktorý nemá pokoru a veľakrát sa svojím správaním chce Bohu podobať, či vyrovnať. V závere svojho príhovoru odovzdal Jeho Eminencii kardinálovi Jozefovi Tomkovi Ocenenie NAPS – Ďakovný list za osobnú podporu tohtoročného medzinárodného ekumenického koncertu.

image

Úplný záver koncertu patril spevu Ave Maria v podaní sólistu Opery Štátneho divadla v Košiciach a Priateľa NAPS, pána Jaroslava Dvorského, pred ktorým udelili prítomným spoločné požehnanie hierarchovia kresťanských cirkví a modlitbou sa k nim pridal rabín židovskej náboženskej obce.

image

Tohtoročného, deviateho ročníka NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu sa spoločne s emeritným prefektom Kongregácie Svätej Stolice pre evanjelizáciu národov, kardinálom Jozefom Tomkom, zúčastnili aj štyri desiatky arcibiskupov a biskupov východných katolíckych cirkví z viacerých krajín Európy. Medzi nimi aj sekretár Kongregácie Svätej Stolice pre východné cirkvi, arcibiskup Cyril Vasiľ či Kyjevsko-haličský vyšší arcibiskup a predseda Synody gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine, Jeho Blaženosť vladyka Svjatoslav Ševčuk. Ekumenický večer svojou účasťou podporil aj podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky pán Ján Figeľ, košický župan pán Zdenko Trebuľa, generálna konzulka Maďarska pani Éva Czimbalmosné Molnár, generálna konzulka Ukrajiny pani Oľga Benč a viaceré osobnosti akademického i spoločenského večera. Evanjelickú cirkev zastupoval jej emeritný biskup Igor Mišina, ktorý v rokoch 2005-2006 zastával pozíciu predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR. Reformovanú kresťanskú cirkev prezentoval podpredseda jej synody, Róbert Géreši, spoločne s emeritným biskupom Gézom Erdélyim. Koncertu sa zúčastnil aj rabín Židovskej náboženskej obce v Piešťanoch a riaditeľ centra CHABAD Stredné Slovensko, pán Zev Stiefel. Zídené auditórium pozdravil svojím listom aj miestny pravoslávny hierarcha, arcibiskup Juraj, ktorému v účasti zabránili povinnosti spojené s konaním Posvätnej synody Pravoslávnej cirkví Českých krajín a Slovenska.

image

Mediálneho partnerstva koncertu sa zhostili:

Rozhlas a televízia Slovenska,
Tlačová agentúra Slovenskej republiky,
Televízia REGIÓN,
denník Korzár,
týždenník Slovenka,
mesačník Dimenzie.

Fotoalbum z podujatia

Video TASR z podujatia