Návšteva Vatikánu 2022

image

image

V úvode dňa sa predstavitelia NAPS zúčastnili Generálnej audiencie, ktorú na Námestí sv. Petra vo Vatikáne udelil pápež František. V závere audiencie sa osobne pozdravili so Svätým Otcom. „Jeho Svätosti sme darovali liturgický kalich a nesmierne si vážime, že Svätý Otec František nám prisľúbil, že ho určite využije pri eucharistickom slávení v jeho kaplnke v Dome Svätej Marty. Sme veľmi vďační, že sme sa dnes mohli siedmykrát stretnúť s pápežom Františkom, a to práve v roku, kedy si pripomíname 10. výročie nášho manželstva,“ uviedol po audiencii zakladateľ NAPS Peter Solej.

image

image

image

Členovia Rady NAPS navštívili aj Apoštolský palác, kde ich na Štátnom sekretariáte prijal Mons. Daniel Pacho zo Sekcie pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami.

image

Zástupcov slovenského inštitútu prijal na osobnej audiencii aj emeritný apoštolský nuncius na Slovensku, arcibiskup Mario Giordana a prefekt Dikastéria pre podporu jednoty Kresťanov, kardinál Kurt Koch.

image

Vo večerných hodinách sa zúčastnili medzinárodnej ekumenickej konferencie, ktorá sa konala na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského za účasti Jeho Svätosti Mar Awu III., Patriarchu – Katolikosa Asýrskej cirkvi Východu a kardinála Maria Grecha, generálneho sekretára Biskupskej synody pod patronátom Biskupskej synody a vatikánskeho Dikastéria pre podporu jednoty Kresťanov.

image