Patróni

V závere roka 2018, keď Inštitút NAPS vstúpil do 15. roku svojej medzinárodnej nekomerčnej činnosti, si Zhromaždenie členov NAPS zvolilo patrónov NAPS, vychádzajúc pri svojej voľbe z výsledkov doterajších 14 rokov práce občianskeho združenia.

Patróni NAPS sú kresťanskí svätci uznávaní predovšetkým v katolíckej cirkvi oboch obradov. Odkaz ľudí hrdinských čností, z ktorých viacerí žili už na počiatku nášho letopočtu, pripomínajú aj jednotlivé atribúty erbu inštitútu.

 

Patrónmi Inštitútu NAPS sú:

Panna Mária, Matka Ježiša Krista
(modrá farba v erbe a tri ľalie)

sv. apoštol Peter, prvý z učeníkov Ježiša Krista
(kľúč)

sv. apoštol Andrej, zakladateľ cirkevnej obce v Konštantínopole a rodný brat sv. apoštola Petra
(kríž v tvare písmena X)

sv. apoštol Pavol, apoštol národov
(meč)

sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia a spolupatróni Európy
(dvojkríž)

sv. Maximilián Mária Kolbe, poľský františkánsky mních a zakladateľ Rytierstva Nepoškvrnenej, ktorý ponúkol svoj život v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau ako výmenu za život iného väzňa – otca rodiny
(jedna z troch ľalií)

sv. Charbel Makhlouf, maronitský mních a divotvorca z Libanonu
(jedna z troch ľalií)

sv. Ján XXIII., katolícky pápež, šíriteľ medzináboženského dialógu
(ľalie umiestnené v erbe odkazujú aj na prvky pápežského erbu Angela Giuseppe Roncalliho)

sv. Pavol VI., katolícky pápež, šíriteľ medzináboženského dialógu
(tri ľalie odkazujúce na prvky pápežského erbu Giovanniho Battistu Montiniho)

sv. Ján Pavol II., katolícky pápež, ktorý voviedol cirkev do tretieho tisícročia
(kľúč a modro-žlté zobrazenie erbu odkazujúce na farby pápežského erbu Karola Wojtylu)

Erb NAPS