II. NAPS Ekumenický koncert sakrálnych spevov 2006

Vo štvrtok 7. septembra 2006 sa v priestoroch európsky jedinečného Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach uskutočnil ekumenický koncert sakrálnych spevov, ktorého cieľom bolo za účasti predstaviteľov piatich najväčších kresťanských cirkví a Židovskej náboženskej obce zosynchronizovať sakrálne a moderné umenie s cieľom spájať ľudí, prehlbovať medzináboženský dialóg a podporovať vzájomnú toleranciu.

Podujatie sa začalo príchodom Čestnej stráže Ozbrojených síl SR za zvuku slávnostného spevu Hoj vlasť moja, privítaním prvého prezidenta SR a čestného člena OZ NAPS Jeho Excelencie pána Michala Kováča a vzdaním úcty štátnej hymne a vlajke Slovenskej republiky.

V úvodnom príhovore zaspomínal prezident OZ NAPS Peter Solej na príhodu, keď sa počas prípravy koncertu stretol s názorom človeka, podľa ktorého ekumenizmu nikto neverí, je to len klišé a svet je o biznise. Solej vyjadril presvedčenie, že ekumenizmus je tým najušľachtilejším prostriedkom k dosiahnutiu cieľa, aby všetci jedno boli. Podľa neho, ekumenizmus nikdy nesmie byť klišé.

V kultúrnej časti ekumenického koncertu vystúpili Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety Rímskokatolíckej cirkvi z Košíc, zbor Chorus Comenianus Evanjelickej cirkvi a. v. z Košíc, Spevácky zbor FIRESZ Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, zbor Chrysostomos Gréckokatolíckej cirkvi z Vranova nad Topľou a Klub byzantskej kultúry sv. Cyrila a Metoda Pravoslávnej cirkvi z Michaloviec, ktorí reprezentovali päť najväčších kresťanských cirkví na Slovensku.

Po vystúpení pána Ervína Schönhausera, speváka židovských piesní z Bratislavy, ktorý v štyroch rokoch zažil hrôzu koncentračných táborov, sa zídenému, 500-člennému kolégiu prihovoril prezident Michal Kováč a v mene prezidenta Ivana Gašparoviča pozdravil prítomných riaditeľ Kancelárie prezidenta SR v Košiciach pán Oto Sabo.

Ekumenické podujatie vyvrcholilo spoločným požehnaním, ktoré v latinčine, maďarčine, staroslovienčine, gréčtine a hebrejčine predniesli rímskokatolícky biskup S. Stolárik, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi G. Erdélyi, gréckokatolícky biskup J. Babjak, pravoslávny biskup Tichon a židovský rabín J. Steiner. Po požehnaní zaspievali gréckokatolícki a pravoslávni zboristi chválospev Budi imja Hospodne blahosloveno a operný spevák Jaroslav Dvorský spev Agnus Dei v latinskom jazyku.

Po tom ako za zvuku slávnostného spevu Kto za pravdu horí opustili miestnosť vojaci Čestnej stráže Ozbrojených síl SR, pokračovalo podujatie prehliadkou diel svetoznámeho umelca Andyho Warhola, zakladateľa pop-artu a rautom v Eurohoteli v Medzilaborciach.

Morálnu záštitu nad týmto podujatím prevzali:

Jeho Excelencia Monsignor Alojz Tkáč,
arcibiskup – metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy,

ctihodný pán Igor Mišina,
biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a predseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,

veľadôstojný pán Géza Erdélyi,
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku,

Jeho Preosvietenosť vladyka Ján Babjak,
prešovský gréckokatolícky eparchiálny biskup,

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján,
pravoslávny arcibiskup prešovský a Slovenska,

vážený pán František Alexander,
predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.

Vatikánsky veľvyslanec na Slovensku podporil ekumenické aktivity NAPS

image

Fotoalbum z podujatia