VIII. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert sakrálnych spevov 2012

„Sme hrdí na to, že sa môžeme zúčastniť festivalu, ktorý považujeme za volanie po zdravom rozume v našom problematickom a napätom svete. … Tento koncert je ako svieca, ktorá osvetľuje tmu nášho nepokojného sveta, ponúka chvíľu krásy, mieru a pokoja, pričom pripomína vyznávačom rôznych náboženstiev, že náš Boh je jeden!,“ uviedol J. E. prof. Kamel S. Abu Jaber, riaditeľ Kráľovského inštitútu pre medzináboženské štúdiá v Ammáne, bývalý minister zahraničných vecí Jordánskeho hášimovského kráľovstva, legát Jeho kráľovskej Výsosti princa El Hassan bin Talal v úvode koncertu.

image

Ôsmy ročník podujatia, ktorého zmyslom je umením spájať ľudí, prehlbovať dialóg a toleranciu medzi národmi a stúpencami rozličných náboženských tradícií organizoval NAPS spoločne s Veľvyslanectvom Cyperskej republiky, predsedajúcej krajiny Rady Európskej únie, v Slovenskej republike a po piatykrát aj so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

„Som si istý, že ak sa ponoríme do hĺbky svojej duše zistíme, na naše prekvapenie, že všetci sme aspoň niekedy v našom živote snívali o tom, že vytvoríme niečo krásne, niečo, čo by siahalo až za hranice, kde by sa JA stalo MY,“ povedal okrem iného šéf cyperskej misie u nás, veľvyslanec Marios Kountourides.

image

Morálnou záštitou podujatie vyznamenali:

Jeho Excelencia Monsignor Bernard Bober,
arcibiskup a metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy,

Jeho Excelencia dôstojný pán Miloš Klátik,
generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
a predseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján Babjak, SJ,
arcibiskup prešovský a metropolita Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku,
člen Kongregácie Svätej Stolice pre východné cirkvi,

veľadôstojný pán László Fazekas,
biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi v Slovenskej republike,
a podpredseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike,

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Juraj,
pravoslávny arcibiskup michalovsko-košický,
člen Spoločnej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Rímskou Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou,

vážený pán prof. Pavel Traubner,
čestný predseda Ústredného zväzu Židovských náboženských obcí na Slovensku.

image

V kultúrnej časti programu vystúpili umelci a telesá zo Slovenska, Česka, Maďarska, Ruska i Jordánska, ktorých umelecký prejav vyvolal v auditóriu obrovský záujem a ocenenie silným potleskom.

Počas koncertu odovzdal zakladateľ NAPS Peter Solej Ďakovný list inštitútu legátovi jordánskeho princa, Jeho Excelencii pánu prof. Kamel S. Abu Jaber.

image

Pred najvýznamnejším momentom ekumenického stretnutia, spoločným požehnaním hierarchov piatich najväčších kresťanských cirkví a modlitbe rabína židovskej náboženskej obce vo viacerých svetových jazykoch, prevzal pán prezident Rudolf Schuster čestné členstvo v Inštitúte Naše Aktivity Pre Slovensko.

Úplný záver koncertu patril jedinečnému spevu modlitby Ave Maria v podaní sólistu Opera Štátneho divadla v Košiciach, pána Jaroslava Dvorského a talentovanej jordánskej speváčky Rose Alwerr za doprovodu komorného orchestra Musica Cassovia.

image

Výťažok z dobrovoľného vstupného na koncert poputuje na nákup potravín pre nemajetné rodiny postihnuté krízou v Sýrii. Aj v tomto roku sa podujatia zúčastnili viaceré osobnosti cirkevného, diplomatického i akademického života.

image

Mediálneho partnerstva koncertu sa zhostili:

Rozhlas a televízia Slovenska,
Tlačová agentúra Slovenskej republiky,
Televízia REGIÓN,
denník Korzár,
týždenník Slovenka,
mesačník Dimenzie.

Fotoalbum z podujatia